025/723-422
sljivic@live.com
Šljivić – Prevoz putnika
sljivic.prevoz

Kao najkvalitetnija i najpouzdanija auto škola u Kuli i šire koja se odnedavno bavi i prevozom putnika, DOO Šljivić se svakodnevno trudi da svoje poslovanje podigne na viši nivo.

Kao dokaz za svoje uspešno poslovanje, DOO Šljivić Kula je dodeljen sertifikat koji potvrđuje da je poslovni subjekat u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji.

Sertifikat A+ znači da DOO Šljivić Kula ispunjava sve kriterijume za 2017. godinu i da spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.

Bonitet preduzeća je ocena likvidnosti i kreditne sposobnosti firme, a u najširem smislu sveobuhvatna ocena zasnovana na analizi završnog računa i situacije preduzeća.